Güncellendi
preloader
saved
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için TeşekkürlerKadınlar Eğitim Ve Kültürde Erkekleri Geçiyor Mu?

Kadınlar Eğitim Ve Kültürde Erkekleri Geçiyor Mu?

post

Kadının tüm sektörlerde görünme oranının arttığına ve istihdama katılma payının yükseldiğine şahit olmaktayız. Bu görünürlük sadece iş gücüne katılımla sınırlı değil. Kitap okuma, tiyatroya ve sinemaya gitme, STK faaliyetlerinde yer alma, üniversitelere yerleşme durumları incelendiğinde de oranınkadınların lehine doğru evrildiği görülüyor. Üniversitelerin bazı bölümlerinde kız öğrencilerin çoğunluğu oluşturması, doktora ve yüksek lisans programlarına devam etmede kız öğrencilerin daha istikrarlı olması gibi göstergeler de kadınlar lehine olan bu evrilmeyi destekliyor. O zaman akla şu soru geliyor: Kadınlar eğitim ve kültürde erkekleri geçiyor mu?

Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Aile Politikaları Atölyesi bunu bir araştırma konusu olarak masaya yatırdı. Öncelikle internet kitap satış sitelerindeki kadın ve erkek kitap alma, tiyatro ve sinemaya gitme oranları incelendi ve kadınlar bu alanlarda daha önde olduğu görüldü. YÖK’ten alınan verilerde ilahiyat, sosyoloji, psikoloji ve sağlık alanları ile ilgili bölümlerde kız öğrencilerin daha çok olduğu tespit edildi.

Bu tablonun yansımalarının ortaya konulması amacıyla seçilen üç alanda uzmanlarla görüşüldü. Kadının kendini her alanda geliştirmeye çalışmasının aile içi dengeyi nasıl etkilediğini öğrenmek için aile danışmanlarıyla, üniversitenin bazı bölümlerindeki kız öğrencilerin çoğunlukta olmasının gelecekte ülke politikalarını nasıl etkileyeceği sorusu ile birlikte altta yatan sebeplerini araştırmak için üniversitelerin bahsedilen bölümlerindeki hocalarla ve STK’lere katılım oranlarındaki değişimin gelecekte STK’leri nasıl etkileyeceği de STK temsilcileriyle görüşüldü. Bu görüşmeler ışığında konu tahlil edilmeye çalışıldı.

Münevver Karataş

 

You might also like!

Leave a Comment