Güncellendi
preloader
saved
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için TeşekkürlerKVKK Açık Rıza Formu

KVKK Açık Rıza Formu

post

Kurumda görünen yerlere asılan ve kurumun internet sitesinde yayınlanan aydınlatma metnini ve bilgilendirme yazısını okuduğumu, Gönüllü olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin; ‘MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ’ tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metninde belirtilen; 

  • Ad-Soyad, Kimlik, cinsiyet, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, medeni durum,
  • Eğitim bilgisi, , sertifikalar, iş tecrübesi

Kişisel Verilerimin, MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ’nin amaç ve yöntemleri ile hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla özel nitelikteki kişisel verilerimin MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına,

Kişisel verilerimin, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ ‘nin ilgili insan kaynakları birim personeline ve amirlerine,  MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ yöneticilerine, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine ilgili sistemlerin kurulması gibi insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ ’nin iş ilişkisi içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara yine MUTLU AİLE MUTLU ÇOCUK DERNEĞİ’nin yurtdışı faaliyetleri ve/veya yurtdışından alınan hizmetlerin ifası nedeniyle paylaşımın kaçınılmaz olduğu durumlarda yurtdışına aktarılmasına, bilgi, resim ve fotoğrafların bilgilendirme, görevli listeleri, dergi, gazete, kitapçık, albüm, web sitesi ve sosyal medyada belirtilmesine ve yayınlanmasına, çoğaltılmasına, aktivite ve toplantı duyurularını göndermek ve her türlü iletişim kurmak için kaydedilmesine, kullanılmasına, süresiz olarak özgür iradem ile açık onay veriyorum. 

İşbu metni, okuduğumu ve anladığımı, bilgilendirildiğimi; kişisel verilerimin işlenmesine, yurtdışına aktarılmasına özgür irademle açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

You might also like!

Leave a Comment