Güncellendi
preloader
saved
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için TeşekkürlerDernek Tüzüğü

Dernek Tüzüğü

post

Madde 1- Derneğin adı: Mutlu Aile-Mutlu Çocuk Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği’dir.
Kısaltılmış ismi “Mutlu Aile-Mutlu Çocuk Derneği”dir.
Madde 2- Derneğin Merkezi İstanbul İli Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad. Market Sk.No:1 D:5 adresidir.

Madde 3- DERNEĞİN AMACI: Toplumun en küçük birimi olan aile ve bireylerinin milli örf ve ahlakının gelişmesi, üyelerinin ve halkımızın bilimsel ve kültürel yönden ilerlemesine katkıda bulunmak, bu konuda çalışma yapanların eserlerini ve çalışmalarını topluma kazandırmak, tanıtmak. Konularıyla ilgili her türlü sosyal, kültürel, eğitim, fikri, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunmak.

Madde 4- DERNEĞİN FAALİYETLERİ: Dernek mezkur amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

 1. Dernek Türkiye içi ve dışındaki kültürel, bilimsel, sosyal, eğitici, öğretici, sanatsal ve sportif nitelikteki bütün etkinlik ve araştırmaları takip ederek üyelerini ve toplumu bu gelişmelerden haberdar ederek istifadesine sunmak. Bu konularda çalışma yapanlarla iletişim kurup, davet edip, konferanslar, seminerler, açık oturum, forum, panel, yarışmalar, kermes, tiyatro ve benzeri ihtiyaç duydukları toplantı ve organizasyonları tertip etmek.
 2. Dernek üyelerini ve toplumu ilgilendiren ilmi, ekonomik, sosyal, tarih, coğrafik,kültürel, dini, sanatsal ve sportif ve ihtiyaç gördüğü diğer alanlarda araştırma anket, telif ve broşür, kitap, dergi, risaleler, bildiri, tebliğ hazırlamak ve bunu üyelerine ve topluma sunmak, bunu gerçekleştirenlere yardımcı olmak.
 3. Dernek amaçlarının gerçekleşmesinde katkıda bulunacak kişi ve kuruluşlara maddi ve manevi konularda yardımcı olmak, bu çalışma alanlarıyla ilgili eğitici ve öğretici programlar tertiplemek, kurslar açmak, burs vermek ve barınma için yurtlar açmak ve diğer her türlü ihtiyaçlarını karşılamak. Federasyon ve Konfederasyonlara üye olmak.

Ailelerle İlgili Yapılacak Faaliyet Konuları :

 1. Ailelerin, gençlerin ve çocukların, sigara, alkol, uyuşturucu vb. kötü ve zararlı alışkanlıkları önlemek için çalışmalar yapmak, yapanlara katkıda bulunmak, ortak çalışmalar yapmak.
 2. Fertlerin, fiziki ve ruhi sağlıklarıyla ilgilenmek, gerekli muayene ve tedavileri için özel ve resmi kurumlarla irtibata geçmek, maddi ve manevi yardımlarda bulunmak.
 3. Ailelerin, çocukları ile ilgili iletişiminde dikkat etmesi gereken, sevgi dili, hareket dili ve diğer konularda çalışmalar yapmak.
 4. Aile içi iletişimde öfke, duygu, hoşgörü, empati, disiplin gibi konularının irdelenmesi, bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yapmak.
 5. İyi anne-baba olma kriterleri ile ilgili tespitlerde bulunup, bunların uygulanması için her türlü eğitim, öğretim, kültürel etkinlikler yapmak. Ebeveyn çocuk ve davranış bozuklukları üzerinde çalışmalar yapmak.
 6. Aile fertlerinin aile ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmasını sağlamak
 7. Aile içi beslenme ve mutfak kültürünün geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
 8. Aile için, konutun ve çevrenin önemi ile ilgili eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunmak.
 9. Teknolojinin aile üzerindeki etkileri ile ilgili eğitici ve öğretici çalışmalarda bulunmak. Manevi değerlerin korunması (dini, örfi, ahlaki) amaçlı seminer, kurs ve her türlü koruyucu-geliştirici faaliyetlerin düzenlenmesi
 10. Eşler arası çatışma ve boşanmanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin tespiti ve bunun giderilmesi için çalışmalar yapmak. Ayrıca kadın ve çocuk sığınma evleri açmak.
 11. Aile odaklı eğitim çalışmalarının önemi ve annelere ve genç kızlara ev merkezli  eğitim çalışmalarının yapılmasına katkıda bulunacak faaliyetler yapmak.
 12. Ailedeki temel haklar, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesinin ve pratiğinin irdelenerek bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yapmak.
 13. Aile içi özellikle kadınların çalışması, mesleki, kültürel ve sosyal etkinliklere katılması, bunlara karar verilmesi, gibi konularda çalışmalar yapmak.
 14. Aile içi evlilik ilişkileri, sevgi, aşk, paylaşma gibi konularda çalışmalar yapmak.
 15. Aile fertlerinin kültürel ve sanatsal yönden gelişimin temini için geleneksel sanatlar (hat, ebru, tezhib vs.) ve geleneksel Türk Musikisi kursları açmak, sevdirmek için yayınlar yapmak, sergiler açmak.
 16. Ailenin içinde yaşadığı genel kültür ve ülke ile ilgili sorunların konuşulması,tartışılması, katkıda bulunması, siyasi, kültürel ve mesleki etkinliklere beraberce katılınılması gibi konularda çalışmalar yapmak.
 17. Aile fertlerinin ruhsal ve bedensel gelişimi için şehirden uzak alanlarda, geniş araziler alarak küçük parsellere bölüp, her aileye hafta sonları veya yazın ekip biçecekleri, hayvan yetiştirebilecekleri, hobi bahçeleri yapmak.
 18. ile fertlerinin sağlıklı gelişimi için sebze ve meyvelerdeki genetik yapısı değiştirilmiş veya hormonlu gıdalardan uzak durulması konusunda bilgi vermek ve ekolojik tarım hakkında toplumsal bilinci arttırıcı çalışmalar yapmak.
 19. Her mahallede “Mutlu Aile-Mutlu Çocuk Kulübü” kurarak, mahallelerdeki çocukların çeşitli etkinlikler yapmasını sağlamak, belirli zaman aralıklarıyla değişik mahallelerin bir araya geldiği yarışmalar, seminerler, konferanslar, programlar, anma geceleri yapmak.
 20. Aile ve çocukların sorunlarıyla ilgili uluslar arası düzeyde aile ve çocuk vb. konulu sempozyumları ve etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak.

Çocuklarla İlgili Yapılacak Faaliyetler:

 1. Çocukların yaş, beceri ve ilgi alanlarına göre çalışma grupları oluşturmak ilgili alanlarını tasnif etmek.
 2. Oyun ve oyuncakların, çocukların yaş grupları üzerindeki, zihni, bedensel,psikolojik vb. etkileri ile ilgili çalışmalar yapmak.
 3. Oyunların genel kültür, örf ve adetleriyle ilişkilendirilmesi, kendi kültürümüzden uzaklaştırmayacak oyunları öğretmek.
 4. Çocukların spor, sanat, tiyatro, sinema gibi kültürel etkinliklerde bulunmalarını sağlamak, en az bir alanda uzmanlaşmasını sağlayarak, çocuğun zihni, bedensel, psikolojik gelişimine katkıda bulunmak.Çocuğun sağlıklı beslenmesi ile ilgili çalışmalar yaparak
 5. Çocuğun sağlıklı beslenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
 6. Çocuk hastalıkları ile ilgili bilgiler vermek, eğitici ve öğretici çalışmalar yapmak.
 7. Okul öncesi ve okul dönemi eğitiminde ailelerin ve çocukların eğitimcilerle irtibatları, diyaloglarını geliştirici çalışmalar yapmak.
 8. Çocuk tekstilinin çocuk üzerindeki sağlık, psikolojik etkilerini tespit etmek, bununla ilgili alanlarda faaliyetlerde bulunmak.
 9. Bebeklik dönemdeki ebeveyn davranışlarının bebek üzerindeki etkileri ile ilgili >eğitici ve öğretici çalışmalar yapmak.
 10. Çocukların tuvalet, alt ıslatma, el emme gibi sorunlarının psikolojik bağlantılarının irdelenerek giderilmesini sağlamak.
 11. Ergenlik döneminin tanımlanması, tanıtılması ve bu dönemdeki davranışlarının olumlu ve olumsuz etkilerini tespit edilmesi ve bununla ilgili eğitici ve öğretici bilgiler vermek.
 12. Çocuklarda davranış bozukluklarının tanımlanması, anlatılması, koruyucu ve kollayıcı çalışmalar yapmak.
 13. Çocukların okul öncesi ve sonrası Dil gelişimi, Türkçeyi iyi konuşabilmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.
 14. Çocukların diğer dillerin öğrenebilmesi için çalışmalar yapmak, gerektiğinde yurtdışında eğitim almasını sağlayıcı alanlar oluşturmak.
 15. Çocuk hakları, Uluslar arası çocuk hakları ve bunlarla ilgili hakların kullandırılması, ailelere çocuk haklarının bilgilendirilmesi ve etkinliklere katılımını sağlamak, yurtdışında bu konularla ilgili faaliyet gösteren UNESCO gibi kuruluşlarla ve diğer yerli ve yabancı vakıf ve derneklerle irtibata geçmek, işbirliği yapmak
 16. Çocuklara çevre ve hayvan sevgisini kazandırıcı faaliyetlerde bulunmak. Bunlarla ilgili gezi, piknik, yaz kampları ve yaz okulları düzenlemek. İzci grupları oluşturmak, izci kampları düzenlemek.
 17. Çocuklara mesleklerin teorik ve görsel olarak tanıtılması, çocukların meslek ediniminde kabiliyetlerini ön plana çıkarıcı faaliyetlerde bulunmak.
 18. Bedensel ve zihinsel engelli çocuklarla ilgili iletişim, eğitim ve hayata kazandırıcı çalışmalar yapmak.
 19. Okul ve öğretmen seçiminde, kriterleri tespit etmek ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmak.
 20. Okul başarı ve başarısızlıklarını irdelemek, sorunun özüne inerek çözümü kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmak, gerek duyulduğu takdirde başarısız derslerle ilgili takviyede bulunmak.
 21. Çocuklara medeni cesaret, çevreyle uyumlu iletişim gibi özgüveni kazandırıcı çalışmalar yapmak.
 22. Çocuklarla ilgili istişari toplantılar yaparak, onların fikri gelişimlerini sağlamak. Çocuk şuraları gerçekleştirmek.
 23. Çocukların yalan söyleme problemini irdeleyerek, çözücü önlemler almak.
 24. Çocuk eğitiminde gevşek ana-baba tutumu veya tersinin çocuk üzerindeki etkisiniinceleyerek eğitici ve öğretici çalışmalar yapmak.
 25. Kız-erkek çocuklarının psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik durumlarını ayrı ayrı irdeleyerek, toplumsal sorunlarını gidermek.
 26. Tevazu, hoşgörü, hilim, yumuşak huyluluk, haya, utanma, merhamet, fakir ve kimsesizlere, yetimlere şefkat göstermek, büyüklere hürmet, sözünde durma, nezaket gibi ahlaki değerleri çocuklara öğretmek.
 27. Çocuğa yönelik sesli, görüntülü, basılı yayınlar hazırlamak, yayımlamak.
 28. Aile ve çocuk konularında çalışmalar yapacak, yapılan çalışmaları değerlendirecek “Aile ve Çocuk Araştırma Merkezi”ni kurmak.
 29. Çocuk sağlığını korumak için çocuk dispanserleri, sağlık tesisleri kurmak, rehabilitasyon merkezi işletmek, bu hizmetlerin sağlıklı yürütülebilmesi bakımından “Çocuk Sağlığı Danışma Konseyi”ni oluşturmak.
 30. Çocuk edebiyatının tanıtılmasını, yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini çok yönlü değerlendirecek “Çocuk Edebiyatı Enstitüsü”nün kurulmasını sağlamak.
 31. Konusu çocuk ve aile olan bilimsel araştırmalar yaptırmak. Okulöncesi ve okulçağı çocuklarına yönelik etüd merkezleri ve eğitim kurumları açmak, işletmek.
 32. Çocuk yuvaları, kreş açmak ve işletmek. Çocuk Evleri açmak, geliştirmek, yaygınlaştırmak. Çocuk oyun evleri açmak,çocukların el ve zihinsel gelişimlerini artırıcı oyun ve oyuncakların olduğu ev ve alanlar oluşturmak.
 33. Çocuk Kütüphanesi’ni kurmak, Dökümantasyon Merkezini düzenlemek. Çocuk Müziği kulüpleri kurmak. Çocuk Radyosu, Çocuk Televizyonu, Çocuk Sineması, Çocuk Tiyatrosu için programlar yapmak. Programlarda oynamak, seyrettirmek, programlara katılmak.
 34. Çevre Kulübü, Resim Kulübü, Kitap Kulübü, Spor Kulübü kurmak, geliştirmek.
 35. Çocuk Şenlikleri, çocuk sineması, çocuk tiyatrosu haftaları düzenlemek, benzer çalışmalara katılmak.
 36. Gölge tiyatrosu, kukla ve karagöz atölyesini kurmak, işletmek.
 37. Sesli, görüntülü, basılı yayınlara yönelik “Çocuk Ajansı” kurmak.
 38. Çocuk Yıllığı hazırlamak.
 39. Haftalık, on beş günlük, aylık çocuk haberleri bülteni yayımlamak.
 40. Çocuğa yönelik sanatlarla ilgili seminerler ve kurslar düzenlemek.
 41. Çocuk kültürünü tanıtıcı programları geliştirmek.
 42. İhtiyaç sahibi ve yetenekli çocuklara eğitim bursları vermek, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.
 43. Çocuklar arasında yarışmalar düzenlemek, sergiler açmak, vb faaliyetlerde bulunmak.
 44. Çocuk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yarışmalar düzenlemek, dereceye giren eserleri tanıtmak, yayımlamak vb. faaliyetlerde bulunmak.
 45. Çocuklara yönelik bilimsel, sosyal ve kültürel amaçlı çalışmaları teşvik etmek için ödüller vermek.
 46. Çocuk kitaplarını dil, edebiyat, sanat ve eğitim bakımından inceleyen “Çocuk Kitapları Değerlendirme Kurulu”nu oluşturmak.
 47. Çocuk Gazetesi, Çocuk Dergisi hazırlamak, yayımlamak, dağıtmak.
 48. Çocuklara yönelik, seminer, konferans, panel ve konserler düzenlemek vb.faaliyetler.
 49. Dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek için her türlü ticari işletmeler kurmak ve işletmek, kurulmuşlara ortak olmak, kendi kuruluşlarına ortak almak. Derneğe gelir amaçlı kermes, sergi gibi gelir getirici faaliyetler tertip etmek.
 50. Derneğe bağlı kuruluşların (Danışma Konseyleri, Araştırma Merkezleri,Değerlendirme Kurulları, yarışma yönetmelikleri, Enstitü ve Kulüpleri) çalışma şekil ve esasları Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Madde 5- Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslekleri, ikametgahları ve tabiiyetleri ilişikte sunulmuştur.
Madde 6- Derneğe üye olmak: Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler  üye olabilir
Madde 7- Üyelerin hakları: Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz. Her üye, istifa etme hakkına sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Üyelikten çıkarılanlar genel kurula baş vurarak kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
Madde 8- Üyeliğin sona ermesi: Dernek üyeliği dernekten çıkma ve çıkarılma ile sona erer. Her üye dilediği zaman dilekçe ile yapacağı başvuru üzerine üyelikten çıkarılabilir. Dernekler kanunun ilgili maddesiyle aşağıda belirtilen hallerde dernek üyelerini üyelikten çıkarma kararı verebilir.

 1. Üst üste 2 yıl üyelik aidatını ödememe.
 2. Dernek amaçlarına ve yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket etme.

(a) fıkrasına göre üyelikten çıkarılanlar tekrar üye olmak istedikleri takdirde birikmiş aidat borçlarını ödeme şartıyla ve yönetim kurulu kararıyla yeniden üyeliğe alınabilir.

Madde 9- Üyeliğe girme: Derneğe üye olma talebi dernek başkanına iletilir. Dernek yönetim kurulu üyelik başvurularını en geç 30 gün içerisinde kabul ya da red şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibinin kendisine bildirir.

Madde 10- Dernek organları:
a) Genel kurul
b) Yönetim kurulu
c) Denetleme kurulu

 

Madde 11- Genel kurul toplantısı: Genel kurul derneğin en yetkili organı olup dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları 3 yılda bir mayıs ayında yönetim kurulunun çağrısıyla yapılır.
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çığırmak zorundadır. Eğer bu yükümlülüğünü yerine getirmez ise bu takdirde denetleme kurulu üyelerinden veya toplantıyı talep eden üyelerden birisi mahalli sulh hukuk hakimine başvurarak toplantıya çağrıyı görevini yapacak 3 üyenin tayinini talep edebilir.

Madde 12- Çağrı usulü: Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az 15 gün içinde günü saati ve yeri bildirilerek  toplantıya çağrılır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. toplantının ne zaman yapılacağı çağrıda belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bir haftadan az bir süre bırakılmaz.
Bu yazıya toplantıya katılacak üyelerin ismini gösteren listede eklenir. Toplantı her hangi bir sebeple yapılamayacak bir hal oluşursa bu durum toplantının ilan edildiği mahalli gazetede ilan edilir.
İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yapılması gerekmektedir. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen şekilde çağrılmak zorundadır. Toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en yüksek mülki amirine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazal geri bırakılmaz.

Madde 13- Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde gerekirse yönetim kurulunun uygun göreceği başka bir yerde de yapabilir. Genel kurulu, kurula katılacak üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısının dernek yönetim kurul ve denetleme kurulu üye sayısından fazla olması gerekmektedir.

Madde 14- Toplantının yapılış usulü: Genel kurul toplantısı ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulu tarafından hazırlanan listelerdeki isimlerinin karşılarına imza atmak suretiyle toplantı mahalline girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa bu durum tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan, bir başkan vekili ve en az bir katip seçilir. Başkan, Katibin hazırladığı toplantı tutanaklarını imzalayarak yönetim kuruluna sunar. Toplantıda görüşülecek konular gündemle sınırlıdır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından gündemde olmayan bir konunun görüşülmesi talep edilirse bu talep doğrultusunda gündem dışı görüşme yapılması zorunludur.

Madde 15- Dernek genel kurulunun görev ve yetkileri:

 1. Derneğin amacına uygun karar almak.
 2. Dernek organlarını seçmek.
 3. Dernek tüzüğünü değiştirmek.
 4. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarını inceleme, bunlar hakkında karar almak, ibrada bulunmak.
 5. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan bütçeyi görüşerek bunu aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 6. Dernek için gerekli malların satın alınması, gayri menkul edinilmesi ve mevcut malların satılması için yönetim kuruluna yetki vermek.
 7. Derneği feshetmek.

Madde 16- Yönetim kurulunun teşkili ve görevleri: Yönetim kurulu beş asil ve beş yedek üyeden az olmamak üzere gizli oyla seçilir. Asil üyelikler de boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu üye sayısı yedeklerin getirilmesinden sonra tam sayının yarısından aşağı düşerse yönetim ve denetleme kurulunca genel kurul toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde dernek üyelerinden biri mahallin Sulh Hukuk Hakimliğinden genel kurulun toplanmasının sağlanmasını isteyebilir.
Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek ve bu hususta üyelerden birine veya birkaçına yetki vermek.
 2. Genel kurul tarafından kabul edilen bütçeyi uygulamak, gelir gider hesaplarını yapmak ve gelecek döneme ilişkin bütçeyi yaparak genel kurula sunmak.
 3. Üyeliğe kayıt ve üyeliğin sona ermesine ilişkin işlemleri yapmak.
 4. Genel kurulu toplantıya çağırmak.

Madde 17- Denetleme kurulunun teşkili ve görevleri: Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurul tarafından seçilir. Asil üyelerden boşalma halinde yedek üyelerden en çok oyu alan boş yere atanır. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Bu raporu yönetim kuruluna ve toplantılarda genel kuruluna sunar.

Madde 18- Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi: Genel kurul tarafından yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim kuruluna ve denetleme kuruluna seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikametgahlar mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

Madde 19- Derneğin Gelirleri:

 1. Asil ve fahri üyelerden alınacak aidat.
 2. Bağış, yardım ve vasiyet yoluyla yapılan yardımlar.
 3. Derneğin mali varlıklarıyla elde edilen gelirler.
 4. Dernek faaliyetleriyle elde edilecek gelirler.

Tüm bu gelirlerle derneğin maddi finansmanı sağlanır. Dernek işçi ve işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve yardımda bulunabilir. Ayrıca mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt içinde ve yurtdışında ayni ve nakdi yardımlar alabilir,

Madde 20- Üyelerin ödeyeceği yıllık aidat miktarı genel kurul tarafından belirlenir artırılabilir veya azaltılabilir.

Madde 21- Gelir ve giderlerin usulü: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgeleri ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont ve hesap özeti gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer, bu belgeler beş yıl süreyle saklanır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılan alındı belgeleri yönetim kurulu kararıyla bastırılır.

Madde 22- Dernek genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir.

Madde 23- Tutulacak defterler:

 1. Karar defteri
 2. .Üye kayıt defteri
 3. Alındı belgesi kayıt defteri
 4. Bütçe bilanço (işletme) defteri
 5.   Envanter Defteri

Bu maddede belirtilen defterlerin noter tasdikli olması gerekmektedir.

Madde 24-  Dernek tüzüğünün değiştirilmesi: Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla tüzük değişikliği gerçekleştirilir.
Madde 25- Genel kurul kararı ile fesih: Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde bu tüzüğün 11. maddesine göre ikinci toplantıya üyeler çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih kararının toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin kararı ile verilmesi gerekmektedir.
Derneğin feshedildiği dernek başkanı tarafından otuz gün içerisinde mahallin en yüksek mülki amirine yazı ile bildirir.

Madde 26- Fesih ve münfesih hallerde genel kurulun seçtiği üç asil üç yedek üyeden oluşan geçici yönetim kurulu tasfiye işini yürütür.

Madde 27- Dernek fesih edildiği veya kendiliğinden münfesih sayıldığı hallerde mal, para ve hakları dernek genel kurulunun uygun göreceği bir vakfa veya aynı amaç doğrultusunda çalışan bir diğer derneğe devredilir.

Madde 28- Lokal yurt ve pansiyon açma: Dernek mahallin en büyük mülki amirinden izin alarak lokal açabilir.

Madde 29- Derneğin borçlanma usulü: Genel Kurul kararı ile gerçek ve tüzel kişilerle özel finans kurumlarından borçlanabilir.

Madde 30- Bu tüzük hükümlerin uygulamak ve uyulup uyulmadığını denetlemek görevi yönetim kuruluna aittir.

You might also like!

Leave a Comment